עבודות בינוי בכלל ועבודות ניסור וקידוח בטון והריסת מבנים בפרט כפופות לחוק ולתקנות הבטיחות בעבודה, הכוללים הוראות בטיחות כלליות ונקודתיות, בניהן חובת מינוי מנהל עבודה לאתר בניה, פעולות מניעה כנגד נפילה מגובה באתר הכולל פיגומים ומתקני גובה אחרים, שימוש בעגורן, הרמת אדם, בטיחות בעבודה הכוללת שימוש בציוד כבד ובציוד מכאני, עבודות חפירה, עבודות עם ביטומן חם, עבודות הריסה, עמידה בתנאי תברואה וזאת לצד אלמנטים רבים נוספים.

חברת בטון קאט מספקת עבודות ניסור בטון, קידוח בטון והריסת מבנים, באמצעות הטכנולוגיות החדישות ביותר ובשילוב תנאי ומוצרי המיגון המוקפדים ביותר הקיימים בשוק. כל עובדי החברה זוכים להדרכות והכשרות שוטפות, המספקות להם את הכלים המקצועיים לעבודה בטיחותית בכל מאת האחוזים. העובדים מוכשרים לעבודות בגובהמצוידים בציוד מגן מקצועי וכפופים להנחיות בטיחות מחמירות המבטיחות התנהלות שוטפת וחלקה באתרי הבינוי כמו גם את בטיחות העובדים והשוהים באתר.

חברתנו מתמחה בהריסת מבנים, לאחר בחינת השטח, הקרקע והמבנה וכנגד היתר כפי שקבוע בחוק. העבודות מתבצעות באופן כירורגי ומדויק באמצעות תכנון וביצוע של פעולות ניסור וקידוח, באופן המביא בחשבון את כל תנאי הבטיחות הנדרשים ומבלי לסכן חיי אדם או לפגוע בסביבה.

שירותי החברה כוללים גם את פינוי ההריסות לאחר ביצוע העבודה ואתר הבינוי מפונה ומאורגן באופן המתאים לביצוע המשך העבודות באתר, ועד לעבודות הגימור.

בטיחות היא ערך עליון אותו אנו משמרים בכל פרויקט ובכל פעולה.