פרוייקט ניסור א.וייס

פרוייקט א.וייס משרדים בפתח תקווה. פתחנו 4 פתחים ברצפת לוחגים כולל פינוי.