ישיבת היכל אליהו פרוייקט ניסור

פרויקט ניסור בשיבת היכל אליהו, ניסור קיר חיצוני בבית מדרש, כולל פינוי