פרוייקט ניסור במשביר לצרכן הישן בירושלים. העבודה כללה: ניסור חזיתות של כל המבנה, כולל פינוי.

פרוייקט ניסור ופינוי משביר לצרכן