פרוייקט א.וייס משרדים בפתח תקווה. פתחנו 4 פתחים ברצפת לוחגים כולל פינוי.

פרוייקט ניסור א.וייס