פרויקט ניסור בשיבת היכל אליהו, ניסור קיר חיצוני בבית מדרש, כולל פינוי

פרויקט ניסור בשיבת היכל אליהו